Zasady rozliczania faktur i rachunków

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

1. Jakie są terminy realizacji przelewów?

Faktury i rachunki rozliczamy z 30-dniowym terminem płatności.

2. Jakie są zasady przekazywania faktur i rachunków do rozliczenia?

Prosimy zawsze wystawiać faktury/rachunki zbiorcze ostatniego dnia roboczego miesiąca rozliczeniowego np. za zlecenia zrealizowane w styczniu – faktura zbiorcza z dnia 31.01.

3. Jaki jest adres, na który faktura ma być wystawiona?

Faktury/rachunki proszę wystawiać na adres:

Language Consulting Services, Inc.
1110 Brickell Av. Suite 430-K25
Miami, FL 33131, USA EIN: 46-3564423

Faktury/rachunki proszę wysyłać na adres accounting@lingperfect.com

Faktury wysyłane droga pocztowa nie będą akceptowane.

4. Od kiedy nie akceptujemy faktur?

Informujemy, że faktury/rachunki wystawione później niż 120 dni po terminie realizacji projektu nie będą akceptowane. Dodatkowo, faktury za projekty z ubiegłego roku muszą być wystawione w ciągu 15 dni od końca rozliczanego roku.

5. Jakie informacje powinna zawierać faktura:

Prosimy wpisywać możliwie jak najwięcej danych o wykonywanych projektach:

  • datę zlecenia,
  • numer projektu,
  • liczbę słów,
  • stawkę za słowo

Jeśli Państwa system fakturowania (lub system do wystawiania faktur) nie pozwala na wpisanie wymienionych wyżej informacji, prosimy o przesyłanie razem z fakturą/rachunkiem zestawienia zrealizowanych zleceń (jako: załącznik do faktury nr … z dnia …), w którym pojawią się wyżej wymienione informacje.